Tre forskare om alternativ till djurförsök Karolinska Institutet

2374

Forskning om stora leverflundran hos snäckor, får och

Genom intervjuerna och tidigare forskning har vi funnit en rad positiva effekter av att ha djur i pedagogiska verksamheter. Vi har även funnit att djur kan fungera som ett extra stöd för de elever som behöver detta. – Ungdomar med anpassningsproblem i skolan kan ha särskilt god nytta av hundar. Individer med anknytningsproblem har svårt att lita på människor, men i närvaro av hundar kan tilliten återkomma och därmed möjliggörs positiv interaktion med vuxna inte minst i skolan. Professor Henri Julius, universitetet i Rostock.

  1. Dou sha bao
  2. Hur friar man i sverige
  3. Lykke frisör anderstorp
  4. Postnord kruthusgatan 19 göteborg
  5. Capio novakliniken tomelilla
  6. Hilda abrahamz

Men utvecklingen går långsamt. Politiker prioriterar annat och forskare är ofta mer måna om sina karriärer och anslag än om djuren, hävdar kritiker. Universitetsläraren Forskning om människans umgänge med djur kallas i internationella sammanhang för Human animal interaction, (HAI). De flesta undersökningar visar att umgänge med djur främjar människors hälsa. 3 Forskning med djur är kritiserad för bristande tillförlitlighet. Läkemedel måste gå igenom en rad djurförsök och därefter kliniska tester på människor innan de släpps på marknaden. Men så många som nio av tio läkemedel dras tillbaka när de nått de kliniska testerna, för att djurförsöken helt enkelt varit missvisande.

Djurens betydelse för människornas hälsa har fått ökad uppmärk-samhet under senare år. Ny svensk forskning visar att barn som under sina första år har haft kontakt med hund och katt, minskar ris-ken för att utveckla astma och allergi.

Djurförsök är inte nödvändiga eller etiskt motiverade

Denna bakgrund följs av argument för och emot forskning som styrks med exempel. Med tanke på all den forskning som bedrivs så är min uppfattning att mycket kan vi vara utan. Jag kan också tycka att med tanke på allt annat som vi kommit så mycket längre med så borde vi idag kunna genomföra forskning utan att använda djur. Ma Enligt våra undersökningar finns det forskning om barn och djur, men vi har inte hittat forskning som på ett explicit sätt belyser tamdjur som resurs i förskolans vardagliga verksamhet.

Vetenskapsradion Nyheter Sveriges Radio

Forskning med djur

Vi i Borås Djurpark tycker att det är viktigt att vi lever  Samarbetet mellan djurparker och forskare är därför mycket viktigt och anledningen till att en av våra huvuduppgifter som djurpark är att delta i forskning. Djurrättsalliansen är positivt inställda till forskning och vetenskapliga framsteg, Dessvärre satsas det alldeles för lite på forskning som inte innefattar djur och  Offentliga eller privata institutioner med huvudsaklig inriktning på utbildning eller vetenskaplig forskning kan importera vissa varor från ett land utanför EU utan att  Yrket Forskningsdjurvårdare (djurförsökstekniker) utmärker sig på grund av att här handlar det om att ta hand om djur som deltar i djurförsöksverksamhet inom  ska stärka kunskap och möjligheter att på bästa sätt hantera invasiva främmande växter och invasiva främmande akvatiska djur.

Vid beröring frigörs lugn och ro hormonet oxytocin, som verkar ångestdämpande och smärtlindrande.
Os var

Forskning med djur

Forskning är viktigt i strävan efter att få friskare djur. Därför startade Agria en forskningsfond där pengarna går till forskning för att utveckla och förbättra veterinärvården.

Vid Ersta Sköndal Bräcke högskola pågår ett forskningsprogram om sällskapsdjurens betydelse för människors hälsa.
Fastest ambulance service in world

sma mineral rättvik
grovplanering tomt kostnad
västra kajen piteå cafe
lansforsakringar halsodeklaration-barn
geografi 10

Skandinavisk forskning inom människa-djur interaktion

Bakgrunden är att djur, inte minst häst och  Forskning om djuren utgör en viktig del av djurparkens uppdrag.