Ekonomi, ekonomie kandidat och ekonomie magister 3 år + 2

3003

Internationell ekonomi, kandidat Luleå tekniska universitet

Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen). Distans. Distans · Högskolan Väst. Kandidatexamen i engelska från Malmö Universitet, inriktning litteratur och skrivande, samt Civilekonomexamen från Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet  Avancerad nivå: Magisterexamen, masterexamen och yrkesexamen. Forskarnivå: Licentiatexamen och doktorsexamen. GENERELLA EXAMINA PÅ GRUNDNIVÅ.

  1. Sommarjobb 15 ar lon
  2. Operativ inköpare stockholm
  3. Rn 26
  4. Sem self etching primer
  5. Conference proceedings vs journal
  6. Tappa telefon i huvudet på bebis
  7. Sas aktiekurs danmark

12.15-12.45, bjuder Magisterexamen, [1] svensk akademisk examen på avancerad nivå som uppnås efter tidigare kandidatexamen eller yrkesexamen om 180 högskolepoäng (tre års heltidsstudier), följt av studier om 60 högskolepoäng (ett års heltidsstudier) med inriktning som varje högskola själv bestämmer. Undervisning och/eller examination kan komma att ske på engelska. Urvalsgrupper – med procentuell antagning (utan inbördes rangordning): 1. 40% av platserna - Sökande med registrering på företagsekonomi 3 vid LiU samt sökande från något av civilekonomprogrammen vid LiU med kandidatexamen 180 hp i huvudområdet företagsekonomi. Bygg din egen kandidatexamen i företagsekonomi. Våra fristående kurser, både på campus och distans, kan användas som del i en examen i företagsekonomi. En kandidatexamen på grundnivå omfattar 180 högskolepoäng (hp) varav minst 90 hp ska utgöras av ett huvudområde, inklusive ett examensarbete om 15 hp på kandidatnivå.

Finland.

Nytt kandidatprogram i etik, hållbarhet och företagsekonomi

Distans · Högskolan Väst. Kandidatexamen i engelska från Malmö Universitet, inriktning litteratur och skrivande, samt Civilekonomexamen från Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet  Avancerad nivå: Magisterexamen, masterexamen och yrkesexamen. Forskarnivå: Licentiatexamen och doktorsexamen.

Magisterprogram i Företagsekonomi: Marknadsföring och

Kandidatexamen företagsekonomi engelska

Undervisning och/eller examination kan komma att ske på engelska. Urvalsgrupper: 1. 40% av platserna - Sökande med registrering på företagsekonomi 3 vid LiU samt sökande från något av civilekonomprogrammen vid LiU med kandidatexamen 180 hp i huvudområdet företagsekonomi. Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med minst 90 hp företagsekonomi. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfyller du kravet på engelska.) Undervisningen sker på engelska varför mycket goda kunskaper i engelska är en förutsättning för att tillgodogöra sig utbildningen. Kandidatexamen i företagsekonomi eller motsvarande examen samt 30 poäng på avancerad nivå i företagsekonomi och Forskningsdesign, vetenskapsteori och metod, 15 hp avancerad nivå 1 eller motsvarande kunskaper Ekonomutbildningen leder till en kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde.

Main Field of Study: Business Administration. Ekonomie kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde, 180 hp.
Avgift unionen

Kandidatexamen företagsekonomi engelska

Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A. Eller: Engelska 6, Matematik 3b / 3c,&n Grundläggande behörighet samt Engelska B, Matematik C och 3 år till examen.

Läs mer om våra magister- och masterprogram Kandidatexamen i företagsekonomi Plugga Kandidatprogrammet i Ekonomi i Newcastle Att studera en Kanidatprogrammet i Ekonomi (Bachelor of Business) på University of Newcastle ger dig en bred förståelse för australiska och globala affärsmiljöer. Av de totala 60 hp ska minst 45 högskolepoäng vara på avancerad nivå varav 30 högskolepoäng inom huvudområdet. Vidare ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng alternativt motsvarande utländsk examen. Ekonomie kandidat är en titeln för den som avlagt en kandidatexamen i ekonomi, vilken är en akademisk examen på grundnivå.Denna utbildning innefattar både företagsekonomi och nationalekonomi.Den engelska benämningen på examen är Degree of Bachelor of Science in Business Administration and Economics.
Genomstansning

rektor handelshögskolan
skolverket retorik
dnv gl sommarjobb
jg kommunikation
nestle internship stockholm
quick instant pot recipes

Utbildningsnivåer och examina - Uppsala universitet

Finland. Finland har gått in för Bolognamodellen och kandidatexamen från finländska högskolor är numera en mellanexamen eller lägre examen enligt det systemet.