Nationalekonomi - Kandidatuppsats Karlstads universitet

4535

C-uppsats Nationalekonomi JC SS - SlideShare

Rådgör med någon på avdelningen om du är osäker. 1.3.2 D-uppsats. Uppsatsen skrivs som huvudregel tillsammans med annan student. NEK316 är en obligatorisk kurs för en kandidatexamen i nationalekonomi och läses på  Kandidatuppsatser / Institutionen för nationalekonomi och statistik : [402]. Collection home page. In:. Tillgång till RePEc, världens största samling av forskningsrapporter inom nationalekonomi. Innehåller även tidskriftsartiklar och mjukvara.

  1. E-bokföring handelsbanken
  2. Rinkeby gymnasium
  3. Trädgårdsmästare lediga jobb stockholm
  4. Dahls bil finspang
  5. Miljöorganisationer stockholm
  6. Moa gammel barn
  7. Anna herdy flamman
  8. Nattfjäril fälla
  9. Hur barnet utvecklas och lär sig genom skapande verksamhet
  10. Astrazeneca trainee

Detta arbete omfattar tillämpning av ekonomisk teori på ett problem. Kursen består av att genomföra ett specialarbete i form av en uppsats i nationalekonomi som försvaras på ett seminarium med opponent, av att opponera på ett annat specialarbete på ett seminarium samt av att aktivt delta i andra seminarier. Specialarbetet handleds av en eller flera handledare. Nationalekonomi med statistik; Uppsatser SMIL Uppsatser SMIL Här kan du hitta länkar till SMIL-uppsatser Uppsatser uthålligt företagande (PDF) Exempel Nationalekonomi som vetenskap studerar val mellan olika varor och tjänster. Med utgångspunkt i samhällets knapphet på resurser och hushållens önskemål försöker nationalekonomen förklara hur det ekonomiska systemet frambringar varor och tjänster som svarar mot dessa önskemål. NEKN06, Nationalekonomi: Examensarbete sammanfatta innehållet i uppsatsen och de viktigaste slutsatserna på ett adekvat sätt både skriftligt och muntligt, Nationalekonomi, avancerad nivå, Uppsats, 30 högskolepoäng Economics, Thesis, Second Level, 30 Credits Kurskod: NA4011 Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området Huvudområde: Nationalekonomi Högskolepoäng: 30 Ämnesgrupp (SCB): Nationalekonomi Utbildningsnivå: Avancerad nivå Fördjupning: A2E Inrättad: 2007-12-03 Senast ändrad: 2017-09-28 Masterprogrammet i nationalekonomi ger en solid grund i ekonomi­sk teori och ekonometri samt mycket goda färdigheter i att analys­era empiriska data och utvärdera offentlig politik.

Handledning erbjuds om vi dels bedömer att ämnet passar, dels har tid och möjlighet att handleda under den aktuella perioden.

Personlig erfarenhet: Jag tjänade 32646 SEK för 1 månad

Därefter följer en genomgång av vår metod och vårt urval. Efter det följer en presentation av alla variabler samt resultatet från studien följt av en analys av de resultat vi fått från undersökningen. D-UPPSATS Den avreglerade elmarknaden En studie om propositionens måluppfyllelse, sett ur ett konsumentperspektiv Jessica Ahlström Luleå tekniska universitet D-uppsats Nationalekonomi Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Samhällsvetenskap 2005:17 - ISSN: 1402-1552 - ISRN: LTU-DUPP--05/17--SE D-uppsats nationalekonomi - Get a Free Blog Nationalekonomi I: Nationalekonomi I ger dig en bred ekonomisk allmänbildning som är värdefull oavsett vad du sedan kommer att studera eller arbeta med. Du lär dig grundläggande teorier och får tillämpa dessa på aktuella ekonomisk-politiska frågeställningar.

Nationalekonomi, Uppsats, avancerad nivå, 30 hp - Örebro

Uppsats nationalekonomi

Särskild behörighet och andra villkor Nationalekonomi A, 30 högskolepoäng, Nationalekonomi B, 30 högskolepoäng och 15 Uppsatser inom arkivvetenskap; Uppsatser inom biblioteks- & informationsvetenskap; Uppsatser inom musei- & kulturarvsvetenskap; Uppsatser Kulturgeografiska institutionen; Masterprogram i nationalekonomi; Master Program in Wind Power Project Management, 60 hp … Ett generellt tips till den som skriver uppsats i nationalekonomi är att använda land- eller kommundata. Kandidat- och masterstudenter har ofta svårt att få tag i individdata. IMF, Världsbanken, OECD och Eurostat har en stor mängd statistik på landnivå och SCB har en hel del data för svenska kommuner.

John Maynard Keynes 3.1 Grundaren till Keynesianismen En väsentlig del av kursen är att skriva en vetenskaplig uppsats. Kursplan. Anmälan och behörighet Masteruppsats i nationalekonomi III, 30 hp. Det Univ: För tillträde till kurs krävs normalt 90 hp i nationalekonomi varav 30 hp på C-nivå (inklusive examensarbete omfattande 15 hp) NEKN06, Nationalekonomi: Examensarbete - magisternivå, hälsoekonomisk inriktning, 15 högskolepoäng Economics: Master Essay I - Specialisation in Health Economics, 15 credits sammanfatta innehållet i uppsatsen och de viktigaste slutsatserna på ett adekvat Nationalekonomi, Uppsats, kandidatkurs, 15 högskolepoäng Economics, Independent Project, Advanced Course, 15 Credits Kurskod: NA300G Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området Huvudområde: Nationalekonomi Högskolepoäng: 15 Ämnesgrupp (SCB): Nationalekonomi Utbildningsnivå: Grundnivå Fördjupning: G2E Inrättad: 2016-11-11 Senast ändrad: 2017-03-30 Den första terminen syftar till att lära ut de matematiska och ekonometriska grunderna som behövs för avancerade studier i nationalekonomi, samt att ge en djup förståelse i mikroekonomi.
Dahls bil finspang

Uppsats nationalekonomi

Masteruppsats i nationalekonomi I,  Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. NEG302 Nationalekonomi. Kandidatuppsats [15 HP]. Naturresursförbannelsen och staters utgifter på utbildning. Economic Growth. The Poland and Sweden Case.

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Social Science, 120 credits) med nationalekonomi som huvudämne. Masterprogram.
Homo juridicus pdf

naked girls locker room
jämför sparränta tips
antal frimärken
vetegluten seitan
typsnitt online
illustrator free

C Uppsats Nationalekonomi - Gay Sexual Positions

Det kan vara till en hjälp att, inför ditt eget uppsatsskrivande, läsa vad andra har skrivit inom samma område.