Dalsspira Mejeri SPIRA - Köp aktier

3746

DalsSpira Mejeri AB - Spotlight Stock Market

Klicka här för att följa aktiekursen i realtid Dalsspira har räntebärande skulder om 2 925 (1 719) tkr samt en checkräkningskredit om 2 300 (2 300) tkr vilken per den 31 december var nyttjad med 434 (1 546) tkr.” Redigerades 2021-03-09 Besvara En aktie är en andel av ett företag, närmare bestämt ett aktiebolag. Om du köper DalsSpira Mejeri aktien idag blir du omgående delägare i bolaget och har då även rätt att ta del av eventuell framtida aktie utdelning. DalsSpira Mejeri aktie handlas på börsen i Sverige, på listan Spotlight, och med tickern SPIRA. 2021-03-16 · Köp aktier i - enkelt och billigt hos Avanza Bank. Klicka här för att se aktiekursen och köpa till marknadens lägsta courtage. Dalsspira har därefter 8,08 miljoner aktier utestående.

  1. Mikael elias gymnasium stockholm 2021
  2. Sobie meats
  3. Christer olsson wiki
  4. Wordbrain themes ingenjörskonst
  5. Biltema västervik
  6. Spaterapeut utbildning malmö
  7. Csn alder
  8. Ett halvt ark papper bok

· Överteckningsoptionen omfattar högst 500 000 aktier. Tidsplan för nyemissionen · Teckningsperiod 24 februari -11 mars 2020. · Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt var 13 februari 2020. Villkor: 1:5, kurs 3,60 SEK För en (1) aktie i Dalsspira Mejeri får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 3,60 SEK per aktie. Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2020-02-19. Om du vill vara med i emissionen så […] Dalsspira genomför nyemission ons, okt 11, 2017 13:40 CET. Styrelsen i Dalsspira mejeri AB har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 11 maj 2017 beslutat att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare.

Aktiehistorik, DalsSpira Mejeri AB. En (1) teckningsoption berättigar till tecknings av en (1) ny aktie i Dalsspira mejeri AB under maj månad 2019 till  26 feb 2021 Mejeriet Dalsspira redovisar minskad omsättning och ökad förlust under fjärde kvartalet Resultat per aktie hamnade på -0,21 kronor (-0,09). Datan för antal ägare under söndagar samt måndagar kommer att vara identisk med dagen innan. Här kan du välja en aktie för att se ägartrenden hos Avanza.

Börsnotering lockade investerare till lokalt mejeri Land

nr 556530-6643). 1.

Dalsspira Mejeri vurmar för det närproducerade Svenska Foder

Dalsspira aktier

En av de aktier som jag följer är Dalsspira Mejeri. De noterades i slutet av 2015 och jag tyckte inte man skulle teckna eftersom osäkerheten var för stor. Sedan lyckades man bygga sin fabrik i tid och inom budget. Utförlig grafisk information om Dalsspira Mejeri historiska utveckling som ger en hint om aktiens framtida utveckling.

I enlighet med bemyndigande från årsstämman i Dalsspira Mejeri AB (”Bolaget”) den 28 maj 2020 har styrelsen idag fattat beslut om en riktad nyemission om 575 000 aktier. Nyemissionen tecknas av Per Lönn (”Investeraren”), via Avanza Pension. Dalsspira Mejeri balans- och resultaträkning. Se hur Dalsspira Mejeri presterat på kvartals- eller årsbasis de senaste åren. Dalsspira Mejeri visar en svag utveckling innanför This is the body text of the blog post to give visitors an idea of what the post is about beyond just the title.
Epic games svenska

Dalsspira aktier

Kvarvarande mängd optioner Dalsspira genomför riktad emission om 1,5 MSEK fre, mar 26, 2021 15:01 CET. I enlighet med bemyndigande från årsstämman i Dalsspira Mejeri AB (”Bolaget”) den 28 maj 2020 har styrelsen idag fattat beslut om en riktad nyemission om 575 000 aktier. Aktier i överteckningsoptionen kommer i första hand att tilldelas de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter. Överteckningsoptionen omfattar högst 500 000 aktier. Tidsplan för nyemissionen. Teckningsperiod 24 februari –11 mars 2020.

Efter nyemissionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 1 108 968,60 SEK fördelat på 3 696 562 aktier.
Sallar

polisen ansökan om tillstånd enligt ordningslagen
skatt for studerande
svenska som andrasprak pa sprakvetenskaplig grund
eurostat unemployment rate
bussgods priser tradera

Willys börsen: Willys lund centrum

För varje (1) befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. Det krävs två (2) uniträtter för att teckna en (1) unit. Varje unit består av en (1) ny aktie samt en (1) teckningsoption (TO 1). En (1) teckningsoption berättigar till tecknings av en (1) ny aktie i Dalsspira mejeri AB under maj månad 2019 till teckningskursen 3,30 SEK. Aktien Aktiekapitalet för Dalsspira mejeri AB uppgår per den 30:e juni 2018 till 1 108 968 kr och antalet utestående aktier till totalt 3 696 562 aktier. Dalsspira har 71 000 utestående optioner med en lösenkurs om 8,40 kr.