Gamla ekar – ett eget ekosystem - Sveriges entomologiska

434

07_Bilaga_4_Naturvardesinventering_2020_100858.pdf

12 juli 2013 — ArtDatabanken,. SLU. Uppsala. ISBN 978-91-88506-35-1. Ekticka (Phellinus robustus).

  1. Lanyard with id holder
  2. Asistente medico

Det har lett till att de nu börjat ta ut avgifter för information om hotade arter, vilket fått kritik från kommuner och länsstyrelser. De inventerade objektet har inga tidigare rapporterade fynd i artportalen (Artdatabanken, 2018) de senaste 25 åren räknat från aktuellt datum (Figur 2). I anslutning till de inventerade objektet finns främst fynd av de rödlistade arterna ekticka och tallticka. Norr Ekticka!(Myskbock!(Reliktbock!(Skeppsvarvsfluga!(Tallticka kj Trädobjekt ¯ 0 125 25062,5 Meter In k o m till S to c k h o lm s s ta d s b y g g n a d s ko n to r-2 0 1 6-0 1-1 5, D n r 2 0 1 4-1 4 9 3 1 Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2016-01-25, Dnr 2018-12829 ArtDatabanken. 2915. Rödlistade arter i Sverige 2015.

Detta taxon har ersatt Phylloporia [1001200]. De betraktas inte längre som separata taxa och har därför slagits ihop.

Ekticka - Artbestämning från SLU Artdatabanken

I artdatabanken (2018-02-08) har det visat sig att minst nio olika arter i kategorierna Nära hotad eller Sårbar, finns på Norra kyrkogården. ÖVERGRIPANDE IDÉER SLU Artdatabanken Org nr: 202100-2817. powered by Microsoft Azure De inventerade objektet har inga tidigare rapporterade fynd i artportalen (Artdatabanken, 2018) de senaste 25 åren räknat från dagens datum (Figur 2).

Naturvärdesinventering 2015 Ädellövskog - Nacka kommun

Ekticka artdatabanken

Namn Årtal Titel ; Tommy Knutsson: 2006 Ekticka är en rödlistad art (Artdatabanken 2019) som dock inte är hotad utan kategorin där under, nära hotad (NT). Arten är en svamp som lever som parasit på äldre ekar. Arten har minskat i antal framförallt beroende på att andelen äldre ekar har minskat under de senaste 50 åren. Figur 3. Ekticka (NT) violgubbe (NT) •Välkomna till dialog med ArtDatabanken. Arter 2010 Bedömda 20 800 Rödlistade 4 127 Hotade 1 942 % rödlistade 20 % Listor över hotade arter Ryggradslösa 1993 Växter & svampar 1995 Ryggradsdjur 1996 På uppdrag av Naturvårdsverket sedan 1991 1975. Det är blåsippemark och bland annat signalarten vätteros förekommer samt de rödlistade svamparna ekticka (NT) och tallticka (NT).

Bild 5.
Lightroom photoshop difference

Ekticka artdatabanken

Letar du efter data som finns hos oss på SLU Artdatabanken? Här finns webbapplikationer för dig som vill rapportera artfynd, söka olika slags artinformation, hämta data, göra egna analyser eller utveckla egna webbtjänster. Förvaltningsledare, Miljöanalysspecialist vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken, Forskning och fynddata Telefon: +4618671434, +46761330328 E-post: johan.liljeblad@slu.se Allt du behöver veta om rödlistning. Den svenska rödlistan är en bedömning och sammanställning över enskilda arters risk att dö ut i Sverige och ger en överblick över arternas tillstånd. Rödlistan innebär inte i sig en prioritering av vilka arter som ska beaktas inom naturvården, men utgör ett … Art: Fomitiporia robusta (ekticka) Övriga tillhörigheter.

De betraktas inte längre som separata taxa och har därför slagits ihop. Update (SM/2020): We follow Fungi of Tmeperate Europe (2019) in the splitting of Phellinus in smaller genera.
Last fast ride

kanalbild youtube format
kyrkoskatt per år
naturvård utbildning
daniels maleri
josef frank lampskärm
alexanderteknik københavn
piercing namn i orat

Arter i Våneviks gammelskog - WordPress.com

(Barthel et al., 2015. Calluna Ekticka!(Myskbock!(Reliktbock!