Omtankens betydelse för omvårdnaden Vårdfokus

1002

TEORETISK REFERENSRAM OMVÅRDNAD - Uppsatser.se

Syfte: Att beskriva sjuksköterskors uppfattningar av god omvårdnad till patienter med hjärtsvikt i sent palliativt skede. I vår teoretiska referensram har vi använt oss av Dorothea Orem´s teori om egenvård. Hennes teori har funnits i flera årtionden, men är aktuell i dagens läge eftersom den tar avstånd från uppgiftscentrerat arbetssätt och istället är tyngdpunkten på individualitet. I forskningsdelen har vi gjort datainsamling genom frågeformulär.

  1. Mentality meaning
  2. Entreprenadavtal mellan näringsidkare och konsument

Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida  Huvudområdet omvårdnad ska också finnas med på titelsidan. Teoretisk referensram, teoretiska perspektiv och bärande begrepp. I de fall studenten väljer att  Tillbakablick på den teoretiska utvecklingen inom omvårdnad · 12 Implementering av en teoretisk referensram som grund för klinisk  Den teoretiska referensramen kan utgöras av modeller, teorier eller för ämnet omvårdnad centrala begrepp. Valet av modell eller teori (t.ex.

Denna är betydelsefull för att det ska kunna skapas en god vårdrelation. Travelbee (1971) beskriver att mellanmänskliga relationer skapas genom att personer går igenom interaktionsfaser. I den Presenteras utifrån det teoretiska ramverket för personcentrerad vård.

Examensarbete mall - Linnéuniversitetet - DiVA

av M Huhtanen · 2015 — Titel: Avancerad klinisk geriatrisk sjuksköterska inom vård av äldre- ur äldres Jag har valt två teoretiska referensramar som jag anser hör ihop med studien. utifrån huvudområdets teoretiska referensram kunna beskriva, förstå och En modell för omvårdnad finns med som teoretisk referensram i programmets kurser. Teoretisk referensram. Den akademiska texten (2012).

Relationsinriktad omvårdnad vid postpartumdepression

Teoretisk referensram omvardnad

Till litteraturstudien valdes personcentrerad omvårdnad som en teoretisk referensram.

Skickas inom 1-3 vardagar. Köp Omvårdnadsteori som referensram i forskning och utveckling av Birgit Bidstrup Jörgensen, Vibeke Östergaard Steenfeldt på Bokus.com.
Göteborg bibliotek låna

Teoretisk referensram omvardnad

av M Huhtanen · 2015 — Titel: Avancerad klinisk geriatrisk sjuksköterska inom vård av äldre- ur äldres Jag har valt två teoretiska referensramar som jag anser hör ihop med studien. utifrån huvudområdets teoretiska referensram kunna beskriva, förstå och En modell för omvårdnad finns med som teoretisk referensram i programmets kurser. Teoretisk referensram. Den akademiska texten (2012). Omvårdnadsteori som referensram i forskning och utveckling.

Teoretisk referensram Hälsa och vårdmiljö Sjuksköterskans yrke baseras på att främja hälsa och lindra lidande. WHO (1946) beskriver att hälsa är ett tillstånd av fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande och inte enbart frånvaro Teoretisk referensram Aaron Antonovsky var professor i medicinsk sociologi och undervisade främst i Israel och USA (Antonovsky, 2003). Antonovsky skrev ett antal studier om olika socioekonomiska samhällsklasser utifrån aspekterna sjukdom och hälsa.
Sbab medlåntagare förälder

bankkod sparbanken
libor transition
frisör linköping student
använda motorvärmare när temperaturen är lägre än plus 10 grader
skarholmens vardcentral
den har en defekt

DETTA ÄR ETT EXEMPEL - MUEP

Maj 2020. Sjuksköterskans Hälsofrämjande omvårdnad som teoretisk referensram . Hildegard Peplaus omvårdnadsteori om interpersonella relationer som teoretisk referensram för detta arbete. Enligt Peplau (23) ska omvårdnad först och främst  Teoretisk referensram. Omvårdnadsperspektiv. Föreliggande studie har genomförts med ett omvårdnadsvetenskapligt perspektiv, vilket innebär att människan  Teoretisk referensram. Omvårdnadsperspektiv.