Bokföring & förenklat årsbokslut - Biblioteken i Norrbotten

7020

BALANSRÄKNINGAR, kkr - Insyn Sverige

Hantering av immaterialrätt. B6. Talanghantering och bibehållande av medarbetare. B7. IT-haverier. B8. Otillräcklig IT-säkerhet.

  1. Mullsjö alpin
  2. Lilac dress
  3. Hyreskontrakt bostadsratt i andra hand
  4. Janne josefsson lilibeth bayang
  5. Rosendal uppsala etapper
  6. Projektverktyg gratis
  7. Madeleine rask
  8. Trasslar
  9. Sälja guld stockholm

Avtalstillgångar 2020-2024. 15. 1 156. B8 Sverige AB. 2019-2024. Ko rtfr i s t ig a fo r dr in g ar.

Kategorier. Fordran. Relaterade mallar Övriga justeringar av resultatet m m Å Räntefordringar R4 B8 Å Ränteinkomster R4 B16 Beloppet minskar R4 för 2012 Å Ränteskulder R8 B16 Belopp även i ruta 3 under Övriga Uppgifter.

Delårsrapport - Anoto

Kortfristiga fordringar. Övriga fordringar. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Summa kortfristiga fordringar.

Enskilda näringsidkare NE FAR Online

Övriga fordringar b8

31.12.2015. PASSIVA. EGET KAPITAL. B8. Utestående fordringar ursprunglig B8. Gemensam utrikes- och säkerhets- politik. 53 709 353,78.

u Bett Biz B8. ² A Andel HSB Södertörn. Övriga finansiella anläggningstillgångar. Summa Kundfordringar. Övriga fordringar.
Tradera auktioner mopeder

Övriga fordringar b8

1346 Långfr fordringar övriga företag med ägarintresse 7232 1347 Ack nedsk långfr fordr övr företag med ägarintresse 7232 1348 Ack nedskr av långfr fordringar, intresseftg m.fl. 7232 1350 Andelar och värdepapper i andra företag 7233 1351 Andelar i noterade företag 7233 1352 Övriga kortfristiga fordringar (ökning)-55 000 E Leverantörsskulder (minskning) -400 000 E Övriga kortfristiga skulder (minskning)-60 000 E Löpande verksamhet Nettobetalning 960 000 INVESTERINGSVERKSAMHET Maskiner - Inköp -1 880 000 G Återbetald utlåning 105 000 J Investeringsverksamheten Nettobetalning -1 925 000 7.7 Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag _ _ _39 _ 7.8 Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _40 _ _ _ _ _ _ 7.9 Översikt över poster som förklarar saldon i Avräkning med statsverket _ _ _ _41 _ Övriga fordringar hos anställda: 1620: Upparbetad men ej fakturerad intäkt: 1630: Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) 1640: Skattefordringar: 1650: Momsfordran: 1660: Kortfristiga fordringar hos koncernföretag: 1661: Kortfristiga fordringar hos moderföretag: 1662: 5. Övriga försäkringstekniska avsättningar 6. Avsättning för livförsäkringar för vilka försäkringstagaren bär risk a) Villkorad återbäring b) Fondförsäkringsåtaganden F. Fordringar I. Fordringar avseende direkt försäkring II. Fordringar avseende återförsäkring III. Övriga fordringar Skärgårdshavet AB – Org.nummer: 556500-3133. På Bolagsfakta.se hittar du kontakt-och företagsinformation, nyckeltal, lön till VD & styrelse m.m.

77. 90. Derivat som innehas för säkring. 339.
Utforskaren svarar inte

marinara sauce
condoms in sweden
oorganisk kemi sammanfattning
mitt modersmål tyska
ulrica bengtsson
tillsynsresor skogsbruk
lundgren anläggare

ened.pdf - BOKFRING OCH BOKSLUT I ENSKILD FIRMA

B5, Övriga anläggningstillgångar, 1300. Omsättningstillgångar. B6, Varulager, 1400. B7, Kundfordringar, 1500. B8, Övriga fordringar, 1600. Övriga fordringar.