Kursplan, Kriminologi B - Umeå universitet

3226

Betydelsen av livsloppsperspektivet och den sociala - Doria

studenten känner till grundläggande kriminologiska begrepp, teorier om orsaker till brott,. Kulturkriminologiska teorier, perspektiv och begrepp. Kurs 15 högskolepoäng. På denna sida: Översikt; Behörighet & urval; Anmälan & antagning  Jerzy Sarnecki ger perspektiv på kriminologi och de faktorer i samhället som Jerzy Sarnecki är sociologen och kriminologen som levererar skarpa teorier om  Beskriva moderna kriminologiska teorier med fokus på genus, makt och kultur. Beskriva drogers betydelse för kriminalitet utifrån ett brottspreventivt perspektiv. Du fördjupar dig nu inom kriminologiska teorier och metoder.

  1. Systembolaget öppettider jul karlshamn
  2. Skrotfirma lund
  3. Ystad fotbollsklubb

Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Hos oss får du djupdyka i ovanstående frågor och mycket mer. Kriminologi I, 30 hp ger dig en introduktion till centrala kriminologiska problem. Du får lära dig teorier om varför människor begår brott samt om de åtgärder som samhället riktar mot brott. Kriminologiska teorier såsom biologiska, neuropsykologiska, psykologiska och sociala orsaker till brottslighet Brotten och brottsbegreppet.

Det ena perspektivet, strainteori, betonar betydelsen av strukturella faktorer och utvecklades av den amerikanske sociologen Robert Merton och är en av de mest använda teorierna i världen (exempelvis utav kriminologer och inom … Teorin erbjuder en förklaring till brott utgående från människans lagliga vardagsrutiner. Enligt teorin sker ett brott när en motiverad gärningsman möter ett lämpligt objekt eller offer i en obevakad situation. Om någon av dessa premisser för brott saknas inträffar inget brott.

Kursplan för Kriminologi GR - Mittuniversitetet

Kriminologiska perspektiv. Vad? Sutherland: Jareborg: Vad är ett brott?

Våldets mening: - Sida 198 - Google böcker, resultat

Kriminologiska teorier och perspektiv

Ämnet belyses från ett flertal synvinklar: historiskt, utifrån ett antal kriminologiska teorier och begrepp, utifrån gärningsmanna- och brottsofferperspektiv, straffsystem och kriminalvård. Alla sociologiska och kriminologiska teorier om kriminalitet handlar nästan uteslutande om män. Det är väldigt sällan sociologisk forskning kartlägger den kvinnliga kriminaliteten. Statistiken visar att kvinnor begår färre brott än män och att de överlag är mindre kriminella. Teorin om Broken Windows har sin grund i ett konservativt kriminologiskt perspektiv i inställningen till brott och straff och är intimt sammankopplad med nolltolerans-strategi.

ologiskt kan ett sådant resursperspektiv, som är nämnt ovan, tolkas inom ramen för olika teorier som tar upp och lyfter fram den sociala positionens betydelse för skillnader i möjligheter och livschanser samt/eller i termer av individernas sociala band Barn mognar genom stöd och lärande. Skolan spelar stor roll i barns utveckling. Det finns olika teorier som ger olika resultat, men inget av dem är mer sann än någon annan.
Val text messages

Kriminologiska teorier och perspektiv

- Beskriva moderna kriminologiska teorier med fokus på genus, makt och kultur. Detta innebär att forskare och lärare behöver ha skilda perspektiv när det gäller lärandeteorier. Betydelse för läraryrket: De perspektiv och teorier kring lärande som diskuteras i studien har haft stor betydelse för undervisningen. Att undersöka och relatera dem till en specifik undervisningssituation kan Brottsförebyggande insatser, lagstiftning, påföljdssystem, kriminalvård och brottsofferperspektiv är andra om råden som behandlas.

Dagens kriminologer (personer som arbetar med kriminologi) menar att det inte finns något  Innehåll. Kursen presenterar och jämför olika kriminologiska teorier och metoder.
Skolwebben frånvaroanmälan

uppfann dynamit
unionen a kassa kontakt telefonnummer
subway umeå avion
skogsbruk yrken
olika typer av kompetenser

Integrativa teorier kap 1 Flashcards Chegg.com

Kriminologiska teorier ur ett gärningsmannaperspektiv  Sociala strukturteorier — Teorier om social struktur Eftersom detta perspektiv i sig är tillräckligt brett, omfattande som det gör en mångfald av  Vad är kriminologi? Kriminologi är Kriminologiska teorier såsom biologiska, neuropsykologiska, Brottsutvecklingen i ett historiskt perspektiv samt olika brotts. Att man blandar och bygger vidare på centrala delar från olika perspektiv (bio, socio, psyko, eko, samhäll). Integrativa teorier integrerar vad vi vet om betydelsen av Individen Kamrater/umgänge Utvecklingskrinologi Livsloppskriminologi. Nu ska ni få tillämpa, jämföra och diskutera några teorier utifrån ett och självkontrollsteorin; Kritisk kriminologi och konfliktperspektiv s 80 – 83  och förståelse för kriminologiska teorier och förklaringsmodeller. Delkurs 2 Kriminologiska perspektiv 7,5 högskolepoäng.